Affektanfall hos barn

Sammanfattning

Små barn kan gråta eller skrika så mycket att de tappar andan och svimmar under någon minut. Barnet kan också svimma utan att skrika. Det kallas för affektanfall och kan se otäckt ut, men är inte farligt. Anfallet framkallas av barnets starka känslor vid exempelvis smärta, rädsla, ilska eller besvikelse, så kallade affekter.

Anfallen är vanligast vid sex till arton månaders ålder. En del barn får ett anfall då och då, andra barn kan få flera varje dag. Före fem års ålder har anfallen oftast upphört.

Affektanfall kan vara ärftliga.

Symtom

När barnet får ett affektanfall går det inte att få kontakt, barnet skriker och tappar andan, blir blekt i ansiktet och får en blåaktig färg runt munnen. De flesta barn blir slappa i kroppen, men en del kan bli stela och det kan rycka i armar och ben. Efter någon minut, när barnet börjar andas som vanligt igen och vaknar upp, kan det ta några sekunder innan man får kontakt igen.

Stöd och hjälp

Under anfallet ska man stanna kvar hos barnet och försöka vara lugn. Man kan hålla barnet i famnen eller sätta sig ner för att finnas till hands när det vaknar.

Det är lätt att överbeskydda ett barn som får affektanfall och undvika situationer som kan uppröra. Men det bästa är att försöka leva som vanligt. Det är bra att berätta om anfallen för personer som brukar ta hand om barnet till exempel på förskolan.

Om anfallen kommer ofta ska man kontakta vården. Behandling med kramplösande medicin har inte visat sig ha någon effekt.

När ska man kontakta vården?

Affektanfallet går över av sig själv, men kan likna anfall man kan få om man har andra sjukdomar. Därför ska man kontakta barnavårdcentralen eller sjukvårdsrådgivningen om det är första gången som barnet får ett anfall.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Om barnet dagligen får anfall som varar i mer än några minuter ska man kontakta en läkare.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *