Category: Blod och lymfkörtlar

Blodförgiftning

Allmänt Blodförgiftning är en allvarlig men ovanlig infektion som innebär att bakterier har kommit in i blodet. Kroppen försvarar sig då genom att starta en inflammation som i sin tur kan göra att man blir svårt sjuk. Man kan få blodförgiftning om bakterier kommer in i blodet via till exempel urinvägarna, huden eller lungorna. Bakterier […]

Blodbrist på grund av för lite järn

Sammanfattning Allmänt Blodbrist som beror på att man har för lite järn i kroppen kallas järnbristanemi. Kroppen behöver järn för att bilda röda blodkroppar. Brist på järn gör att det bildas för få röda blodkroppar och kroppen får inte tillräckligt med syre. Järnbrist beror oftast på att man förlorat mycket blod till exempel vid kraftiga […]

Blodbrist

Sammanfattning Allmänt När man har blodbrist, så kallad anemi, har man för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna. Hemoglobinet, ett järnhaltigt ämne som ger blodet dess röda färg, fångar upp och transporterar syre från lungorna ut till kroppens celler. Blodbristen gör att kroppen inte får tillräckligt med syre. Blodbrist […]