Blodförgiftning

Allmänt
Blodförgiftning är en allvarlig men ovanlig infektion som innebär att bakterier har kommit in i blodet. Kroppen försvarar sig då genom att starta en inflammation som i sin tur kan göra att man blir svårt sjuk.

Man kan få blodförgiftning om bakterier kommer in i blodet via till exempel urinvägarna, huden eller lungorna. Bakterier kan även samlas vid främmande material som har opererats in i kroppen, till exempel ledproteser eller konstgjorda hjärtklaffar och därifrån spridas till blodet.

Om man är äldre eller av andra skäl har ett nedsatt immunförsvar kan man lättare få blodförgiftning.

Blodförgiftning kommer ofta mycket snabbt, ibland på några timmar, och kan vara livshotande. Man behandlas på sjukhus och de flesta som får behandling blir bra igen.

Många tror att röda strimmor på huden från ett sår kan vara tecken på blodförgiftning, men dessa orsakas av en irritation i blod- och lymfkärl.

Symtom
Vanligen kommer symtomen på blodförgiftning snabbt och inkluderar

  • hög feber
  • frossa
  • andnöd
  • hjärtklappning
  • slöhet och förvirring
  • magont och diarréer
  • hudutslag.

 

Behandling
Om man får blodförgiftning behöver man ofta vårdas på sjukhus i flera veckor. Man får bland annat syrgas och höga doser av antibiotika och andra läkemedel via sprutor eller dropp. När infektionen har dämpats behöver man inte sprutor längre, man kan då behöva fortsätta med läkemedlen som tabletter.

Ofta behöver man vara sjukskriven ytterligare några veckor när man har kommit hem.

När ska man söka vård?
Om man misstänker att man har blodförgiftning ska man söka vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *