Covid-19 – coronavirus

Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett virus. Sjukdomen påminner om förkylning eller influensa, med feber och hosta. De flesta blir inte svårt sjuka, men en del behöver vård på sjukhus.

Covid-19 upptäcktes i slutet av 2019. Eftersom det är en nyligen upptäckt sjukdom ökar kunskapen om den successivt. 1177 Vårdguiden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar den här texten kontinuerligt.

Hos Folkhälsomyndigheten finns också information om covid-19 på lätt svenska.

On The Public Health Agency of Sweden’s website you can find information in other languages about covid-19 and how to protect yourself and others.

Teckentolkad information om covid-19 finns på webbplatsen krisinformation.se

Stanna hemma om du är förkyld
Du kan själv undvika att föra vidare smittsamma sjukdomar. Stanna hemma när du har symtom som påminner om förkylning eller influensa. Undvik att träffa andra än dem du bor med. Det gäller även om symtomen bara är lindriga.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst 48 timmar efter det att du blivit frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet eller skolan.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt. Så kan det fortsätta vara några veckor efter att du har blivit frisk igen. Du kan gå tillbaka till skolan eller arbetet om du har torrhosta eller nedsatt lukt och smak om följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Det är viktigt att följa rådet att stanna hemma eftersom symtomen kan bero på covid-19. På så sätt undviker du att smitta andra människor exempelvis på arbetsplatser, i kollektivtrafiken eller platser där du är nära andra. Läs mer på Försäkringskassans webbplats om vilken ersättning som kan gå att få om du behöver vara hemma.

Du som har ett bokat besök i vården
Har du ett bokat möte i vården? Du kan behöva boka om mötet om du är förkyld. Ibland går det ändå att få hjälp med det du behöver, till exempel genom att ringa eller videosamtala med den du skulle ha träffat. En del behöver komma fastän de har symtom som kan bero på covid-19.

Kontakta mottagningen om du är osäker på hur du ska göra.

Viktigt med vård när du behöver
Det är viktigt att du ser till att du får den vård du behöver. Du ska också söka vård som vanligt när du tror att du behöver det.

Du som är förkyld och bor med andra
Undvik att sprida smittan. Nys eller hosta i armvecket, eller i en engångsnäsduk. Vänd dig bort från andra när du nyser. Tvätta händerna ofta. Det är särskilt viktigt om du bor med någon som är över 70 år.

Du som bor med någon som är förkyld
Om du känner dig frisk behöver du inte stanna hemma, även om du bor med någon som är förkyld.

Symtom
Covid-19 påminner ofta om vanlig förkylning eller influensa. De flesta som får sjukdomen blir bara lindrigt sjuka och kommer inte att veta att det är covid-19. Du kan ha ett eller flera av följande symtom:

hosta
feber
andningsbesvär
snuva
nästäppa
halsont
huvudvärk
illamående
värk i muskler och leder.

Det är ganska vanligt med nedsatt lukt och smak. En del får diarré. Man kan känna sig mycket trött.

Symtomen kommer oftast omkring tre-fem dagar efter att man har blivit smittad. Ibland kan det dröja upp till 14 dagar.

Det är olika hur länge man känner sig sjuk. Det kan gå över efter några dagar, men ibland kan det ta flera veckor. Många har feber länge.

En del får svårare besvär. Besvären kan komma snabbt efter några dagar. Man känner sig sjukare och får jobbigt med andningen. Då har man fått lunginflammation.

När och var ska jag söka vård?
De allra flesta som blir sjuka behöver inte söka vård eftersom besvären brukar gå över av sig själv.

Kontakta genast en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

Du blir plötsligt mycket sämre.
Du får andningsbesvär även när du vilar.
Om det är stängt på vårdcentralen eller den jouröppna mottagningen, sök vård på en akutmottagning.

Ring alltid först
Om du behöver söka vård, är det viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning. Det är för att undvika att smitta andra om du har covid-19. Det finns särskilda rutiner för hur du i så fall tas om hand.

Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Du som har allmänna frågor om covid-19
Du som har allmänna frågor om covid-19 kan läsa mer på Folkhälsomyndigheten eller Krisinformation.se.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns också information på andra språk, samt information på lätt svenska.

På Krisinformation.se finns dessutom teckentolkad information om covid-19 och råd om hur du pratar med barn om coronaviruset.

Du kan även ringa telefonnummer 113 13.

Så smittar covid-19
Covid-19 smittar framför allt när någon som har sjukdomen hostar eller nyser. Droppar med viruset kan då färdas genom luften och nå en person i närheten. Oftast handlar det om någon eller några meters avstånd. Får man viruset på händerna och sedan rör vid ansiktet kan smittämnen hamna i näsan, munnen eller i ögonen. Det kallas för droppsmitta.

Dropparna finns kvar i luften en kort stund och faller sedan ned på föremål och ytor. Där kan viruset vara kvar i upp till flera dagar, men det är inte troligt att du smittas av att ta i saker.

Tvål eller handsprit är effektivt mot viruset
Handtvätt med tvål och vatten eller användning av handsprit är effektivt mot viruset. Ytor kan rengöras med vanligt rengöringsmedel.

Kan smitta även efter att du har blivit frisk
Personer med covid-19 kan smitta andra från och med att de första symtomen kommer. Även personer som inte känner sig så sjuka och bara har lite hosta eller feber kan smitta andra.

Du kan smitta så länge du har symtom, och även några dagar efteråt.

En del har torrhosta eller känner ingen smak eller lukt i upp till några veckor efter att de har blivit friska. Du bedöms inte smitta om du har torrhosta eller nedsatt lukt eller smak och följande stämmer: Det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några andra symtom.

Det finns inget som tyder på att covid-19 smittar från människor till djur.

Hur kan jag undvika att få covid-19?
Här är några allmänna tips på saker du kan göra själv för att undvika att få smittsamma sjukdomar, som exempelvis covid-19:

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten. Du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten.
Försök undvika att röra vid ansiktet eller ögonen.
Håll avstånd till andra personer än dem du bor med, särskilt på platser där många samlas.
You can find information in other languages about how to protect yourself and others on The Public Health Agency of Sweden’s website.


Filmen visar hur du tvättar händerna för att minska risken att bli sjuk.

Du som är över 70 år eller har vissa sjukdomar
Vissa personer kan bli mer sjuka och få svårare att klara av sjukdomen. Risken är större om en eller flera av följande saker gäller för dig:

Du är över 70 år.
Du har någon sjukdom som påverkar blodkärlen, till exempel högt blodtryck, kärlkamp, stroke, hjärtsvikt eller diabetes med komplikationer.
Du röker.
Din lungfunktion är påverkad av andra orsaker, till exempel KOL, lungemfysem, fetma, eller att du har opererats i lungorna.
Fetma kan göra att lungorna inte kan utvidgas och fungera tillräckligt. Fetma är samma sak som kraftig övervikt.

För en del kan även vissa andra tillstånd och sjukdomar påverka lungorna så att det blir svårare att andas. Exempel på sådana tillstånd och sjukdomar är MS, Parkinsons sjukdom, ALS, CP eller om man har en hjärnskada eller en ryggmärgsskada.

Oklart om risken är större vid vissa sjukdomar
Mycket är fortfarande oklart om covid-19 eftersom det är en ny sjukdom. Det gäller till exempel om risken att få svårare besvär är större för personer med nedsatt immunförsvar, eller som har en allvarlig sjukdom i njurarna eller i levern, till exempel levercirros. Du kan ha nedsatt immunförsvar om du har fått en transplantation eller om du tar vissa läkemedel, till exempel cytostatika.

Risken verkar inte vara större för personer som har astma eller en lindrig njursjukdom.

Kontakta läkare om du är osäker på om du har en sjukdom eller ett tillstånd som kan göra att du får svårare besvär vid covid-19.

Unga och friska kan också bli svårt sjuka
Även personer som är yngre och friska för övrigt kan bli svårt sjuka. Men det är ovanligt. Möjligheten är ofta större att klara av sjukdomen.

Vad kan jag göra om jag har en större risk att bli svårt sjuk?
Du kan själv minska risken för att bli sjuk. Gör så här:

Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten.
Undvik platser med många människor. Det kan exempelvis vara kollektivtrafiken, affärer eller apotek.
Undvik nära kontakt med andra människor än dem som du bor med.
Be om hjälp med ärenden, till exempel att handla. Fråga någon i din närhet. Du kan också kontakta kommunen där du bor om du behöver hjälp.
Tar du mediciner är det viktigt att fortsätta med det enligt läkarens ordination. Diskutera med din läkare om du är osäker på hur du ska göra.

Ta hand om dig
I övrigt är det bra att försöka leva så hälsosamt som möjligt för att minska risken att bli sjuk. Rör på dig utomhus om det är möjligt, och försök att äta hälsosamt.

Sluta röka, då får du bättre blodcirkulation och funktion i lungorna. Det finns hjälp att sluta röka om du behöver.

Behåll dina rutiner så mycket som möjligt om du behöver stanna hemma. Försök till exempel att äta och sova på samma tider.

Umgås utan att träffas
Behåll kontakten med dina nära och kära, även om du inte kan träffa dem. Ring ett telefonsamtal. Det finns program och appar som gör att du kan ringa videosamtal om du har en dator eller en smart telefon.

Stöd om du behöver
Det finns många olika stödlinjer och telefonjourer som ger råd och stöd på chatt, mejl och telefon om du behöver.

Du som är gravid eller ammar
Covid-19 är en ny sjukdom. Därför är informationen fortfarande begränsad. Men inget tyder på någon särskild risk för den gravida eller för fostret. Sjukdomen påverkar inte val av förlossningsmetod. Däremot kan det finnas begränsningar för vem som får följa med till förlossningen.

Amma eller ge urpumpad bröstmjölk, om du vill och kan. Du behöver vara extra noga med hygienen. Fråga barnmorskan eller på bvc vad du ska tänka på.

Följ de allmänna råden för att undvika att bli sjuk. Det är för att undvika att smittan sprids men också för att det kan vara extra jobbigt att vara sjuk när man är gravid, oavsett orsak.

Undersökning och utredning
Det är inte säkert att du behöver undersökas fast du kan ha covid-19. Du kan inte begära att få lämna ett prov. Det är vården som bestämmer om du behöver det.

Varför undersöks jag inte fast jag är sjuk och misstänker att det är covid-19?
Covid-19 är en ny sjukdom i Sverige och sätten att förhindra eller fördröja den behöver förändras när allt fler blir sjuka. Tidigare undersöktes alla med symtom som har varit i länder eller områden med många sjuka. Nu undersöks främst de som behöver vård på sjukhus.

Så går provtagningen till
Du som behöver undersökas får lämna ett eller flera prover. Ett prov tas i näsan, med en pinne som är gjord för att fånga virus och bakterier. Det kan kännas lite obehagligt, men går fort. Ibland får du också lämna blodprov. Prov kan ibland också tas från slem som du hostar upp. Proverna skickas i väg och du får vänta på svar.

Vårdpersonalen har skyddande utrustning
Vårdpersonalen kan ha särskilda kläder och till exempel munskydd eller ett visir för ansiktet. Det kan upplevas som en ovanlig situation, men det är rutin vid vissa sjukdomar. Personalen skyddar sig för att undvika att själva få sjukdomen och för att inte överföra den till exempelvis andra patienter. Det kan vara bra att berätta det för ett barn eller någon som brukar känna oro inför att bli undersökt.

Fler undersökningar ibland
En del kan behöva undersökas mer. Läkaren kan behöva lyssna på lungorna, du kan behöva lämna blodprov. En del behöver få lungorna röntgade.

Om du har covid-19
Har du undersökts och fått diagnosen covid-19 får du särskilda instruktioner om hur du ska undvika att sprida sjukdomen. Du behöver följa instruktionerna eftersom covid-19 omfattas av smittskyddslagen.

Vad kan jag göra själv om jag är sjuk?
Det finns flera saker du kan göra själv för att det ska kännas bättre om du har lindriga symtom.

Drick mycket
Det är viktigt att dricka mycket, särskilt om du har hosta eller feber. För barn som har feber och hosta kan isglass vara ett alternativ till dryck.

Höj huvudändan på sängen
Det kan hjälpa att höja huvudändan på sängen om du hostar mycket när du ska sova. Enklast är att bädda med extra kuddar. Lägg kuddarna under madrassen så glider de inte undan. Det kan också kännas skönt att ha det svalt i rummet där du sover.

Läkemedel mot feber
Du mår oftast bättre om du tar febernedsättande läkemedel när du har hög feber. Det gäller även barn med feber, men rådgör med läkare innan du ger barn under sex månader febernedsättande läkemedel.

Vila men undvik att ligga stilla länge
Undvik fysisk ansträngning och vila ordentligt när du har feber och mår dåligt. Däremot är det inte bra att ligga stilla länge. Det försämrar lungornas möjlighet att arbeta. Det kan också försvåra för sjukdomen att läka.

När du mår bättre är korta promenader bra för läkningen.

Undvik rökiga miljöer och att röka
Undvik att vara i rökiga miljöer. Röken irriterar luftvägarna och om du har hosta blir den ofta värre av rök. Om du själv röker finns det många fördelar med att sluta röka.

Nästäppa och snuva
Näsdroppar eller nässprej som innehåller koksaltlösning kan hjälpa om du är mycket täppt i näsan. Det finns att köpa receptfritt på apotek. Det finns även receptfri avsvällande nässprej. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen.

Ont i halsen
Varm dryck som till exempel te kan kännas lenande om du har ont i halsen. Glass och yoghurt kan också kännas bra, eller att suga på vanliga halstabletter. Använd sockerfria tabletter, för tändernas skull.

Behandling
De flesta som får covid-19 får en luftvägsinfektion med lindriga symtom, som går över av sig själv.

Ibland behövs sjukhusvård
En del som får covid-19 blir mer sjuka, i exempelvis lunginflammation. Sjukdomen kan bli allvarlig, även om det är ovanligt. Förutom lungorna kan då också andra organ påverkas och det kräver vård på sjukhus.

Olika slags behandling kan behövas. Det är vanligt att få extra syrgas och annan hjälp som kan underlätta andningen. Några kan behöva ännu mer hjälp med andningen, till exempel behandling med respirator.

Det finns inget vaccin mot covid-19
Det finns ännu inget godkänt vaccin mot covid-19. Antibiotika hjälper inte mot covid-19, eftersom sjukdomen orsakas av ett virus och inte av bakterier.

Om covid-19
Covid-19 står för coronavirus disease 2019. Disease är det engelska ordet för sjukdom. Sjukdomen covid-19 orsakas av ett så kallat coronavirus, som fått namnet SARS-CoV-2. Det finns flera hundra olika coronavirus. De flesta gör att djur kan bli sjuka, men ett fåtal kan även människor bli sjuka av. Några av dem orsakar vanliga förkylningar.

Det nya coronaviruset upptäcktes i slutet av 2019 i staden Wuhan i Kina. Troligtvis överfördes det från djur till människor på en djurmarknad, men det är inte helt bekräftat. Sjukdomen har därefter spridits till många länder. Eftersom det är en ny sjukdom är inga människor immuna mot den. Därför samarbetar myndigheter i många länder för att begränsa att sjukdomen sprids.

Sjukdomen finns i stora delar av världen
Smittspridningen började i Kina, men sjukdomen finns nu i stora delar av världen. Det kallas en pandemi när en smittsam sjukdom finns i många länder samtidigt. Pandemi betyder inte att sjukdomen är allvarligare i sig.

Covid-19 ingår i smittskyddslagen
Covid-19 är en sjukdom som ingår i smittskyddslagen. Det innebär bland annat att alla måste hjälpa till att minska risken för att sjukdomen sprids. Det gör du genom att följa råden i den här texten.

Du som har tänkt resa
Just nu bör du avstå från att resa om det inte är nödvändigt. Det är för att förhindra spridningen av covid-19. Det gäller både resor inom Sverige, och till andra länder.

Läs mer om avrådan att resa till andra länder på Utrikesdepartementet, UD.

Information in other languages
On The Public Health Agency of Sweden’s website you can find information in other languages about covid 19 and how to protect yourself and others.

There, you can also find frequently asked questions about covid-19 i English.

You can also find information about covid-19 on the websites of the European Centre for Disease Prevention and Control as well as the World Health Organization.

Leave a Reply

Your email address will not be published.